Oferta usług księgowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym prowadzących działalność w formie spółek cywilnych, prawa handlowego i innych (stowarzyszenia, spółdzielnie, fundacje). Prowadzenie podatkowej...

Czytaj więcej

Kadry i płace - pełna obsługa

Pełna obsługa kadr i płac , w szczególności: prowadzenie akt osobowych pracowników, sporządzanie dokumentacji kadrowej ( bez bhp ), rejestracja, sporządzanie i przekazywanie dokumentacji do ZUS, sporządzanie  list płac, rachunków dla umów cywilnoprawnych, prowadzenie kartotek...

Czytaj więcej

Doradztwo podatkowe

Doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz formy prowadzenia działalności dla nowopowstających firm. konsultacje oraz porady w zakresie interpretacji aktów prawnych oraz konkretnych zdarzeń wywołujących skutki podatkowe, opracowywanie opinii prawno-podatkowych...

Czytaj więcej

Doradztwo biznesowe

Zakładanie, prowadzenie i likwidacja działalności gospodarczej, w szczególności: sporządzanie umów spółek cywilnych i prawa handlowego, rejestracja w KRS, sporządzanie analiz finansowych, raportowanie dla potrzeb organów spółek, przygotowywanie dokumentów  na walne zgromadzenia i zgromadzenia wspólników...

Czytaj więcej

Biuro Usług Księgowych Małgorzata Mierzejewska prowadzi księgowość małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Nadrzędną zasadą jaką kieruje się Biuro Usług Księgowych jest świadczenie usług w sposób zapewniający Zleceniodawcom wysokie bezpieczeństwo w zakresie rozliczeń księgowych i podatkowych. Współpracę z Klientami traktujemy bardzo indywidualnie, w zależności od branży i rozmiarów działalności i każdy, nawet najmniejszy Zleceniodawca jest dla nas ważny,  może liczyć na życzliwą i profesjonalną obsługę księgową, doradztwo i pomoc.

Współpracę z Klientami traktujemy bardzo indywidualnie, w zależności od branży i rozmiarów działalności i każdy, nawet najmniejszy Zleceniodawca jest dla nas ważny,  może liczyć na życzliwą i profesjonalną obsługę księgową, doradztwo i pomoc. Gwarancją poziomu usług jest wieloletnie doświadczenie i posiadane kwalifikacje zespołu nadzorowanego przez biegłego rewidenta.

Posiadamy certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniającego do prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 9103/2005 oraz ubezpieczenie OC prowadzonej działalności.

Powierzając nam prowadzenie usług księgowych, możecie Państwo zapomnieć o terminach i  zmianach przepisów, a skoncentrować się na swojej działalności. Księgowość to nasza pasja i my rozwiążemy Państwa problemy.

Opłaty za usługi każdorazowo są negocjowane z klientem, które mają formę miesięcznego ryczałtu.

Kalkulacja jego wysokości  zależy od wielu czynników:

  • ilości dokumentów księgowych (np. faktury, wyciągi bankowe, dokumenty celne,  rozliczenia delegacji, rozliczenia walutowe), stopnia ich skomplikowania merytorycznego,
  • rodzaju i profilu działalności,
  • możliwości importowania dokumentów z systemów klienta,
  • formy prawnej firmy, a co za tym idzie sposobu prowadzenia księgowości (księgi rachunkowe, księgi podatkowe),
  • liczby wspólników,
  • liczby pracowników,

W każdym wypadku, wydatki klienta na obsługę księgową są niższe od kosztów zatrudnienia u siebie kompetentnego pracownika.

Przydatne formularze

Przydatne linki

 

Kontakt