Oferta usług księgowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym prowadzących działalność w formie spółek cywilnych, prawa handlowego i innych (stowarzyszenia, spółdzielnie, fundacje). Prowadzenie podatkowej...

Czytaj więcej

Kadry i płace - pełna obsługa

Pełna obsługa kadr i płac , w szczególności: prowadzenie akt osobowych pracowników, sporządzanie dokumentacji kadrowej ( bez bhp ), rejestracja, sporządzanie i przekazywanie dokumentacji do ZUS, sporządzanie  list płac, rachunków dla umów cywilnoprawnych, prowadzenie kartotek...

Czytaj więcej

Doradztwo podatkowe

Doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz formy prowadzenia działalności dla nowopowstających firm. konsultacje oraz porady w zakresie interpretacji aktów prawnych oraz konkretnych zdarzeń wywołujących skutki podatkowe, opracowywanie opinii prawno-podatkowych...

Czytaj więcej

Doradztwo biznesowe

Zakładanie, prowadzenie i likwidacja działalności gospodarczej, w szczególności: sporządzanie umów spółek cywilnych i prawa handlowego, rejestracja w KRS, sporządzanie analiz finansowych, raportowanie dla potrzeb organów spółek, przygotowywanie dokumentów  na walne zgromadzenia i zgromadzenia wspólników...

Czytaj więcej