Pełna obsługa kadr i płac , w szczególności:

  • prowadzenie akt osobowych pracowników,
  • sporządzanie dokumentacji kadrowej ( bez bhp ),
  • rejestracja, sporządzanie i przekazywanie dokumentacji do ZUS,
  • sporządzanie  list płac, rachunków dla umów cywilnoprawnych,
  • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
  • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy pracowników,
  • sporządzanie rocznych deklaracji na podatek dochodowy,
  • sporządzanie deklaracji i dokumentacji dla PFRON,
  • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzeń