Doradztwo podatkowe

  • Doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz formy prowadzenia działalności dla nowopowstających firm.
  • konsultacje oraz porady w zakresie interpretacji aktów prawnych oraz konkretnych zdarzeń wywołujących skutki podatkowe,
  • opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego,
  • audyt podatkowy,
  • doradztwo w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych,
  • wsparcie podczas kontroli podatkowej przedsiębiorstwa,
  • opodatkowanie Specjalnych Stref Ekonomicznych