Doradztwo biznesowe

Zakładanie, prowadzenie i likwidacja działalności gospodarczej, w szczególności:

  • sporządzanie umów spółek cywilnych i prawa handlowego,
  • rejestracja w KRS,
  • sporządzanie analiz finansowych, raportowanie dla potrzeb organów spółek,
  • przygotowywanie dokumentów  na walne zgromadzenia i zgromadzenia wspólników,
  • sporządzanie wniosków kredytowych,
  • doradztwo w zakresie innych obowiązków i obciążeń publiczno- prawnych przy prowadzeniu biznesu,
  • pomoc przy dokonywaniu przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej
  • pomoc przy zakończeniu prowadzenia dotychczasowej działalności gospodarczej
  • Optymalizacja kosztów funkcjonowania firmy

koszulki religijne       koszulki z własnym nadrukiem